Bài viết mới
Đang tải...
Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2013

Hướng dẫn cài đặt ArcGIS Desktop 10.1

11:02

1. Cài đặt Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Chạy file dotnetfx35sp1, chọn mục I have read and ACCEPT the terms of the License Agreement rồi nhấn Install để tiến hành cài đặt.
2. Cài đặt ArcGIS Desktop 10.1
Chạy file ArcGIS_Desktop_101_129796.exe, bấm Browse để chọn nơi để giải nén rồi bấm OK. Bấm OK thêm 1 lần nữa để kết thúc quá trình giải nén và bắt đầu cài đặt.
Ở cửa sổ cài đặt hiện ra, ta bấm Next
Chọn mục I accept the license agreement rồi bấm Next
Chọn kiểu cài đặt là Complete rồi bấm Next nhiều lần cho đến khi bảng thông báo quá trình cài đặt hoàn thành rồi bấm Finish
3. Cài đặt License Manager
Giải nén file License Manager 10.1.rar rồi chạy file Setup.exe vừa mới thu được rồi bấm Next
Chọn mục I accept the license agreement rồi bấm Next
Tiếp tục bấm Next rồi bấm Finish để hoàn thành quá trình cài đặt
4. Chạy ArcGIS Administrator rồi cài đặt các thông số như hình bên dưới rồi bấm OK
Và đây là thành quả
GISTRUNG đã cài đặt thành công trên Windows Xp, Windows 7 và Windows 8
Chúc các bạn thành công!
www.gistrung.com
 
Thêm tiện ích