Bài viết mới
Đang tải...
Thứ Tư, ngày 26 tháng 9 năm 2012

Khắc phục lỗi "Error 1935" khi cài phần mềm trên Windows 7

20:04
Khắc phục lỗi "Error 1935" khi cài phần mềm trên Windows 7
Khi cài một số phần mềm trên Windows 7, như: ArcGIS, AutoCAD, Microsoft Visual, Microsoft Office... chúng ta sẽ gặp thông báo lỗi như sau đây được trả về: "Error 1935. An error occurred during the installation of assembly 'Microsoft VC90.OpenMP, processorArchitecture= "x86", publicKeyToken= "1fc8b9a1e18e3b", version= '9.0.21022.8, "type= "win32". Please refer to Help and Support for note information."
Khắc phục lỗi "Error 1935" khi cài phần mềm trên Windows 7
Nguyên nhân là do thiết lập registry không chính xác đã ngăn chặn, không cho Windows Modules Installer chạy. Vấn đề này có thể được liên kết với Microsoft NET Framework, vấn đề này cũng có thể xảy ra khi cài đặt sản phẩm khác của Microsoft, chẳng hạn như Microsoft Office hoặc Microsoft Visual. Vì vậy, chúng ta cần thay đổi giá trị registry để kích hoạt nó.
Cách giải quyết:
1. Trong Windows, nhấp Start > Run...
2. Trong cửa sổ Run, gõ từ "regedit" và nhấn Enter. Trong cửa sổ Registry Editor, di chuyển đến HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control.
Khắc phục lỗi "Error 1935" khi cài phần mềm trên Windows 7
3. Trong hộp thoại "Registry Editor", nhấp đôi vào "RegistrySizeLimit". Hộp thoại 'Edit DWORD Value" sẽ mở ra.
4. Trong hộp thoại "Edit DWORD Value", nhập ffffffff như là giá trị "Hexadecimal". Click lên nút "Decimal", và nhập 4294967295 như là giá trị của 'Decimal". Click OK.
Khắc phục lỗi "Error 1935" khi cài phần mềm trên Windows 7
Khắc phục lỗi "Error 1935" khi cài phần mềm trên Windows 7
5. Khởi động lại máy tính (Restart).
Khắc phục lỗi "Error 1935" khi cài phần mềm trên Windows 7
6. Log in với quyền Administrator và mở một Command Prompt, sau đó chạy 'SFC /SCANNOW'.
Sau khi làm xong các bước trên, các bạn có thể cài lại phần mềm.
Chúc các bạn thành công.
GISTRUNG
 
Thêm tiện ích