Bài viết mới
Đang tải...
Thứ Sáu, ngày 08 tháng 6 năm 2012

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcGIS (nâng cao) - Đặng Thị Mỹ Lan

21:27
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcGIS (nâng cao)
Tác giả: Đặng Thị Mỹ Lan
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: PDF
Dung lượng: 552 KB
Số trang: 87 Trang
Nội dung chính:
Giới thiệu chung về ArcGIS
Chương 1: Khái niệm cơ bản về dữ liệu GIS
Chương 2: Thực hiện dự án GIS mẫu theo công nghệ ArcGIS
Chương 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu
Chương 4: Chuẩn bị dữ liệu để phân tích
Chương 5: Thực hiện phân tích
Chương 6: Trình bày kết quả
 
Thêm tiện ích